×

Integritetspolicy

Denna sida avser Bygg & Svets Hjo AB:s integritetspolicy avseende denna webbplats (domän: byggsvetshjo.se).

Bygg & Svets är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Bygg & Svets värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på på vår hemsida.

Vem behandlar vi personuppgifter om

Bygg & Svets behandlar personuppgifter om dig som är kund, leverantör, kontaktperson och om dig som är anställd hos kund till Bygg & Svets och använder tjänster.

Följande uppgifter kan vi komma att samla in

Varför vi behandlar personuppgifter

Hur länge vi sparar personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Bygg & Svets kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Bygg & Svets rättsliga och affärsmässiga intressen.

Var behandlas personuppgifterna

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör. Vi har också fullgoda biträdesavtal med alla våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker enligt utsatta regler.

Vi använder oss av Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår hemsida och identifierar återkommande besökare. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bygg & Svets behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till Bygg & Svets. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bygg & Svets och att få uppgifter rättade.

Denna sida avser Bygg & Svets Hjo AB:s integritetspolicy avseende denna webbplats (domän: byggsvetshjo.se).